Árpád-házi királyok a Nádasdy Mausoleumból

aug. 19-én és 20-án a Márton Áron téren

A Nádasdy Mausoleum (Mausoleum Potentissimorum ac Gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et Primorum Militantis Ungarie Ducum) egyik eredeti változata a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárában található. Igen jelentős műről beszélünk.

A kötetet 1664-ben Nürnbergben (Michaelem Joannem Fridericum Endteros) adták ki, Nádasdy Ferenc gróf (1625– 1671) saját költségén és ajánlásával. Nádasdy 1633-tól Vas, majd Zala és Sopron vármegyék főispánja, 1644-től királyi tanácsos, 1664-től pedig országbíró, majd királyi helytartó volt. Az ország egyik legműveltebb és leggazdagabb főuraként pártfogolta a tudományt és a művészeteket. A magyar dicsőség kultusza és a rendi szabadságjogok szolgálata érdekében számos – főleg latin - munka kiadását kezdeményezte, s szerkesztésükben személyesen is közreműködött. Tudatos mecénási, irodalompártoló szerepet vállalt, s pottendorfi birtokán nyomdát is alapított. Mivel részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, I. Lipót lefejeztette és teljes vagyonelkobzásra ítélte.

A Mausoleum a hun és magyar vezérektől egészen I. Lipót trónra lépéséig, vagyis 1657-ig követi királyaink történelmét. 59 rézmetszet alkotja az uralkodók egészalakos portrésorozatát. A mű a magyar barokkművészet legnagyobb összefüggő arcképsorozata, mely később számos uralkodó ábrázoláshoz szolgált ihletként (táblaképek, rajzok, grafikák, kisplasztikák, fal- és mennyezetképek inspirációs forrása, szerte az országban).

Jelen kiállítás az Árpád-házi királyaink arcképcsarnokának másolatait mutatja be.